PN-EN 14701-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 1: Czas ssania kapilarnego (CST)

Zakres

Podano metodę oznaczania czasu ssania kapilarnego zawiesin osadów ściekowych. Metodę stosuje się do zawiesin osadów ściekowych pochodzących z: kanalizacji burzowej, urządzeń kanalizacyjnych ścieków miejskich, oczyszczalni ścieków miejskich, oczyszczalni ścieków przemysłowych, podobnych do ścieków miejskich (określonych w Dyrektywie 91/271 EEC), stacji uzdatniania wody. Metoda ma także zastosowanie w przypadku zawiesin osadów ściekowych innego pochodzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14701-1:2007 - wersja polska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 1: Czas ssania kapilarnego (CST)
Data publikacji 17-05-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 14701-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14701-1:2006 - wersja angielska
ICS 13.030.20