PN-EN 14679:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Wgłębne mieszanie gruntu

Zakres

Określono wymagania dotyczące wykonywania, badań, nadzoru i monitorowania wgłębnego mieszania gruntu z użyciem metod mieszania na sucho i na mokro. Mieszanie wgłębne ujęte w niniejszej normie jest ograniczone do metod, które obejmują: a) mieszanie za pomocą mechanicznych mieszadeł obrotowych przy zachowaniu podparcia wywieranego przez otaczający grunt, b) mieszanie gruntu na głębokość nie mniejszą niż 3 m, c) formy geometryczne i konfiguracje złożone z pojedynczych kolumn, ścian, rusztów i bloków oraz dowolne układy zbudowane z więcej niż jednej kolumny, możliwe do wykonania z kolumn oddzielnych lub wciętych, d) mieszanie gruntów rodzimych, nasypów, refulatów, zwałowisk lub osadników odpadów, itp., e) inne podobne metody mieszania stosowane do wzmacniania gruntów

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14679:2005/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14679:2005 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Wgłębne mieszanie gruntu
Data publikacji 15-07-2005
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 14679:2005 [IDT]
ICS 93.020
Elementy dodatkowe PN-EN 14679:2005/AC:2006E