PN-EN 14475:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Grunt zbrojony

Zakres

Podano ogólne zasady wykonywania nasypów z gruntów zbrojonych. Norma dotyczy nasypów budowlanych, uzbrojonych elementami poziomymi lub pochyłymi, układanymi pomiędzy warstwami nasypu podczas jego budowy. Norma obejmuje następujące rodzaje zastosowań gruntów zbrojonych: konstrukcje oporowe (ściany pionowe lub pochylone, przyczółki mostowe, budowle do masowego składowania), zbrojone strome skarpy z osłoną powierzchniową, zbrojone skarpy łagodne bez osłony, z powierzchniowym zabezpieczeniem przeciwerozyjnym, stabilizacja skarp osuwiskowych, nasypy ze zbrojeniem w podstawie oraz nasypy ze zbrojeniem w górnej części przeciw wysadzinom mrozowym. Norma nie dotyczy wykonywania inych specjalnych robót geotechnicznych z zastosowaniem gwoździ, pali, mikropali, ścianek szczelnych, ścian szczelinowych, zastrzyków i iniekcji strumieniowej

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14475:2006/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14475:2006 - wersja angielska
Tytuł Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Grunt zbrojony
Data publikacji 15-06-2006
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN 14475:2006 [IDT]
ICS 93.020
Elementy dodatkowe PN-EN 14475:2006/AC:2006E