PN-EN 14671:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Wstępne przygotowanie próbki do oznaczania amoniaku ekstrahowalnego roztworem chlorku potasu 2 mol/l

Zakres

Podano procedurę oznaczania ekstrahowalnego amoniaku, z zastosowaniem roztworu chlorku potasu 2 mol/l, w surowych i zmineralizowanych osadach ściekowych. Zakres metody wynosi do 100 g/kg N pod warunkiem odpowiedniego rozcieńczenia ekstraktu w ostatnim etapie pomiarów. Metoda może być przydatna do innych rodzajów osadów ściekowych, jednak zaleca się, aby użytkownik zwalidował metodę stosując te osady

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14671:2007 - wersja polska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Wstępne przygotowanie próbki do oznaczania amoniaku ekstrahowalnego roztworem chlorku potasu 2 mol/l
Data publikacji 25-06-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN 14671:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14671:2006 - wersja angielska
ICS 13.030.20