PN-EN 1457-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Częśc 2: Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest obowiązującym normatywem dla ceramicznych przewodów kominowych z pełnymi ściankami lub ściankami z pionowymi otworami; pracujących w stanie mokrym, z podciśnieniem i nadciśnieniem, stosowanych w budowie wielopowłokowych kominów i przewodów kominowych, które służą do odprowadzania produktów spalania z palenisk lub urządzeń grzewczych do atmosfery. Norma obejmuje również przewody kominowe używane w domowych oraz przemysłowych kominach, konstrukcyjnie niezależnych (wolno stojących). Norma określa wymagania eksploatacyjne dla fabrycznie produkowanych przewodów kominowych i przyłączy kominowych. Badania, włączając termiczne badania z lub bez izolacji, oznaczanie i kontrola są także objęte tą normą. Przewody kominowe, objęte zakresem niniejszej normy spełniają wymagania EN 1457-1, gdy są przeznaczone do tego samego celu i przy takiej samej odporności na pożar sadzy oraz gdy są eksploatowane w takiej samej temperaturze i przy tym samym ciśnieniu

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1457-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Częśc 2: Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 28-03-2012
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1457-2:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1457:2003 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/AC:2007 - wersja polska
ICS 91.060.40
Elementy dodatkowe PN-EN 1457-2:2012/Ap1:2013-11E