PN-EN 1457-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 1: Przewody kominowe pracujące w stanie suchym -- Wymagania i metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest obowiązującym normatywem dla ceramicznych przewodów kominowych z pełnymi ściankami lub ściankami (perforowanymi) z pionowymi otworami; pracujących w stanie suchym, z podciśnieniem i nadciśnieniem, stosowanych w budowie wielopowłokowych (wielościennych) kominów i przewodów kominowych, które służą do odprowadzania produktów spalania z palenisk lub urządzeń grzewczych do atmosfery. Norma obejmuje również przewody kominowe używane w domowych oraz przemysłowych kominach, konstrukcyjnie niezależnych (wolno stojących). Norma określa wymagania eksploatacyjne dla fabrycznie produkowanych przewodów kominowych i przyłączy kominowych. Badania, włączając termiczne badania z lub bez izolacji, oznaczanie i kontrola są także objęte tą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1457-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 1: Przewody kominowe pracujące w stanie suchym -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 28-03-2012
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 1457-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1457:2003 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 1457:2003/A1:2004 - wersja polska
ICS 91.060.40
Elementy dodatkowe PN-EN 1457-1:2012/Ap1:2013-11E