PN-B-12005:2012 - wersja polska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe Ackermana

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące pustaków stropowych Ackermana przeznaczonych do wykonywania stropów i stropodachów, jako wypełnienie przestrzeni między żebrami nośnymi stropu. W niniejszej normie uwzględniono pustaki stropowe Ackermana różnych wysokości i długości, podano terminy i definicje, klasyfikację i oznaczenie, wymagania i metody badań, procedury dotyczące oceny zgodności oraz oznakowanie i etykietowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12005:2012 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe Ackermana
Data publikacji 19-12-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12005:1996 - wersja polska, PN-B-12005:1996/Az1:2000 - wersja polska
ICS 91.100.25