PN-EN 13084-5:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kominy wolno stojące -- Część 5: Materiał dla wykładziny murowej -- Specyfikacja wyrobu

Zakres

Określono wymagania dotyczące zachowania się i odnośne metody badania ceramicznych cegieł i fabrycznie przygotowanej zaprawy, stosowanych do wykonania wykładziny murowej wolno stojących kominów przemysłowych. Zasady projektowania wykładziny murowej podano w EN 13084-4. Norma zawiera wymagania dotyczące oznakowania cegieł i zaprawy oraz zapewnienia zgodności materiału dla wykładzin murowych z ustaleniami niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13084-5:2005/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13084-5:2005 - wersja angielska
Tytuł Kominy wolno stojące -- Część 5: Materiał dla wykładziny murowej -- Specyfikacja wyrobu
Data publikacji 15-10-2005
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 13084-5:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.060.40
Elementy dodatkowe PN-EN 13084-5:2005/AC:2006E