PN-EN 14506:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Automatyczny przełącznik -- Rodzina H, typ C

Zakres

Określono: zakres stosowania, wymagania dotyczące automatycznych przełączników, wymiary oraz właściwości fizykochemiczne i ogólne właściwości hydrauliczne, mechaniczne i akustyczne związane z konstrukcją automatycznych przełączników, metodę badania i wymagania sprawdzające powyższe właściwości. W przypadku armatury sanitarnej o budowie zintegrowanej, automatyczny przełącznik może być traktowany wyłącznie jako urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym, pod warunkiem, że zostały spełnione wymagania określone w niniejszej normie i dodatkowo te wymagania, które mają zastosowanie, a zostały określone w normie wyrobu, której przedmiotem jest kurek lub zawór mieszający, znakowanie i sposób przedstawiania, właściwości akustyczne. Podano wymagania dotyczące automatycznych przełączników przeznaczonych do stosowania w instalacjach wodociągowych przy ciśnieniu do 1 MPa (10 bar) oraz temperaturze do 65 stopni C oraz przy temperaturze 90 stopni C w ciągu 1 h. Są one przeznaczone wyłącznie do montowania

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14506:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Automatyczny przełącznik -- Rodzina H, typ C
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14506:2005 [IDT]
ICS 23.060.50, 91.140.60