PN-EN 12109:2003 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

Zakres

Określono wymagania systemu oraz główne zasady projektowania i montażu, oraz badania wewnętrznych systemów kanalizacji podciśnieniowej transportujących ścieki bytowo-gospodarcze, z pominięciem wód opadowych. Podano definicje 32 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12109:2003 - wersja polska
Tytuł Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej
Data publikacji 31-05-2003
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12109:1999 [IDT]
ICS 91.140.80