PN-EN 14383-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Zapobieganie przestępczości -- Planowanie przestrzenne i projektowanie budowlane -- Część 1: Terminologia

Zakres

Stanowi część terminologiczną serii norm dotyczących "zapobiegania przestępczości przez planowanie urbanistyczne i projektowanie budynków". Dla terminów specyficznych używanych w pozostałych częściach dotyczących planowania urbanistycznego, mieszkań, sklepów i budynków biurowych, podano terminy równoważne w trzech językach oraz definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14383-1:2008 - wersja polska
Tytuł Zapobieganie przestępczości -- Planowanie przestrzenne i projektowanie budowlane -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 01-08-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN 14383-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14383-1:2006 - wersja angielska
ICS 01.040.13, 01.040.91, 13.310, 91.040.20