PN-EN 14236:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Gazomierze domowe ultradźwiękowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i badania dotyczące budowy, wydajności i bezpieczeństwa gazomierzy domowych ultradźwiękowych klasy 1,0 i klasy 1,5 zasilanych baterią (dalej nazywanych miernikami), mającymi współosiowe połączenia pojedynczą rurą lub dwiema rurami, stosowane do pomiaru objętości rozprowadzanych paliw gazowych drugiej i/lub trzeciej rodziny, jak podano w EN 437, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 0,5 bar i maksymalnych rzeczywistych strumieniach przepływu do 10 m3/h, w zakresie minimalnych temperatur otoczenia -10 °C do +40 °C i minimalnej temperaturze gazu 40 K, dla zastosowań domowych. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do mierników, w których element mierzący i rejestrator(-y) znajduje(-ą) się w tej samej obudowie.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do mierników wyposażonych lub nie w wbudowany przelicznik temperatury, który jest zainstalowany w miejscu o małej wielkości drgań i wstrząsów oraz w

- bliskich lokalizacjach (wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia z osłoną określoną przez
wytwórcę) o wilgotności kondensującej lub niekondensującej

lub, jeśli określono przez wytwórcę,

- lokalizacjach odkrytych (na zewnątrz pomieszczeń bez jakiejkolwiek osłony) z
wilgotnością kondensującą lub z wilgotnością niekondensującą.

I lokalizacjach o zakłóceniach elektromagnetycznych.

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie ciśnienia podane w niniejszej Normie Europejskiej są nadciśnieniami.

Gdy do badań dostarczono jeden lub więcej niż jeden typ miernika, wtedy wymaga się badanie każdego typu miernika według niniejszej Normy Europejskiej.

Rozdziały 1 do 15 oraz Załącznik C mają zastosowanie tylko do badań typu.

UWAGA Do wymagań produkcyjnych patrz Załącznik A.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14236:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gazomierze domowe ultradźwiękowe
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 14236:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14236:2010 - wersja polska
ICS 91.140.40