PN-EN 14067-6+A1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 6: Wymagania i procedury badań do oceny oddziaływania wiatru bocznego

Zakres

W niniejszym dokumencie zawarto wytyczne dotyczące oceny oddziaływania wiatru bocznego na kolei. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich pojazdów pasażerskich, lokomotyw i wagonów napędowych (o maksymalnej prędkości pociągu powyżej 140 km/h i do 360 km/h) i wagonów towarowych (o maksymalnej prędkości pociągu powyżej 80 km/h i do 160 km/h) oraz szerokości toru od 1 435 mm do 1 668 mm włącznie. W przypadku pojazdów pasażerskich, lokomotyw i wagonów napędowych o maksymalnej prędkości pociągu pomiędzy 250 km/h i 360 km/h nałożone jest wymaganie wykazania stabilności przy oddziaływaniu wiatru bocznego. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pojazdów kolei lekkiej i kolei miejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14067-6+A1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 6: Wymagania i procedury badań do oceny oddziaływania wiatru bocznego
Data publikacji 23-12-2022
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14067-6:2018+A1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14067-6:2018-10 - wersja angielska
ICS 45.060.01