PN-EN 13950:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono charakterystyki i właściwości użytkowe płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej, wytworzonych z materiałów izolacyjnych, połączonych z płytami gipsowo-kartonowymi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest wewnętrzna izolacja (cieplna i/lub akustyczna) ścian. Są one mocowane za pomocą klejów lub łączników mechanicznych do pionowych trwałych podłoży oraz za pomocą łączników mechanicznych do drewnianej lub metalowej konstrukcji szkieletowej, z widoczną licową stroną płyty gipsowo-kartonowej. Metoda montażu i spoinowania powinna zagwarantować, że materiał izolacyjny nie będzie widoczny w normalnym zastosowaniu.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono następujące właściwości użytkowe: reakcję na ogień, odporność ogniową, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na zginanie, odporność na uderzenie, izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych i opór cieplny, które należy mierzyć zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań.
Umożliwia to ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów, których dotyczy niniejsza Norma Europejska.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również dodatkowe właściwości techniczne, mające istotne znaczenie dla zastosowania oraz odbioru wyrobu przez przemysł budowlany.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13950:2014-10 - wersja polska
Tytuł Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 26-01-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13950:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13950:2008 - wersja polska
ICS 91.100.10, 91.100.60