PN-EN 13821:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Przestrzenie zagrożone wybuchem -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

Zakres

Przedstawiono metodę oznaczania minimalnej energii zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej spowodowanego iskrą generowaną elektrycznie. Opisano aparaturę, procedurę badawczą oraz pięć systemów generowania iskry

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13821:2004 - wersja polska
Tytuł Przestrzenie zagrożone wybuchem -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych
Data publikacji 22-03-2004
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 13821:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-C-01200-09:1984 - wersja polska
ICS 13.230