PN-EN 13774:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zawory dla systemów dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy metalowych zaworów odcinających stosowanych w systemach dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar i pracujących z paliwami gazowymi pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny, zgodnymi z EN 437.
Następujące typy zaworów odcinających są brane pod uwagę: zawory cylindryczne i kulowe, zasuwy, zawory grzybkowe i przepustnice.
Niniejsza norma nie dotyczy:
— zaworów dla instalacji domowych;
— upustowych zaworów bezpieczeństwa
— zaworów do głowic wiertniczych.
W przypadku zaworów uruchamianych mechanicznie, wymagania w stosunku do źródła napędu nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
Zawory objęte niniejszą Normą Europejską pracują w następujących klasach temperaturowych:
— - 10 ºC do 60 ºC;
— - 20 ºC do 60 ºC;
— zakres jest podawany przez kupującego dla specjalnej konstrukcji.
W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dodatkowe do odpowiednich norm wyrobu.
(Patrz Załącznik B.)
W przypadku sprzeczności pomiędzy wspomnianymi w Załączniku B normami i niniejszą Normą Europejską, pierwszeństwo ma EN 13774.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13774:2013-07 - wersja polska
Tytuł Zawory dla systemów dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 13-10-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 13774:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13774:2004 - wersja angielska, PN-EN 13774:2004 - wersja niemiecka
ICS 23.060.01