PN-EN 13774:2004 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13774:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 13774:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne

Zakres

Określono wymagania i metody badań (badania typu i badania fabryczne) dla armatury zaporowej (np. kurki kulowe i czopowe, zasuwy, zawory zaporowe, przepustnice) na maksymalne ciśnienie robocze do 16 bar, o wielkościach nominalnych DN 25 i powyżej, do pracy w zakresie temperatur od -20 stopni C do +60 stopni C. Nie uwzględniono armatury do instalacji domowych, do głowic wiertniczych i zaworów nadmiarowych ciśnienia. Podano wymagania dotyczące materiałów, konstrukcji, wymiarów, szczelności, wytrzymałości, trwałości, przechowywania, znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13774:2004 - wersja niemiecka
Tytuł Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 15-09-2004
Data wycofania 25-07-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN 13774:2003 [IDT]
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 13774:2013-07 - wersja polska, PN-EN 13774:2013-07 - wersja angielska