PN-EN 13759:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Meble -- Urządzenia sterujące dla mebli do siedzenia i sof z funkcją rozkładania -- Metody badań

Zakres

Podano metody badań dla określenia trwałości ręcznie oraz mechanicznie sterowanych mechanizmów rozkładania mebli dla dorosłych, jak również mechanizmów zmiany sof i mebli do siedzenia w łóżka. Nie podano wymagań trwałości dla mechanizmów rozkładania. W niniejszej normie brak jest metod badań wytrzymałości i trwałości konstrukcji. Norma nie ma zastosowania do badania bezpieczeństwa elektrycznie sterowanych mebli do siedzenia, objętych dyrektywą maszynową, niskonapięciową oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC). Normy nie stosuje się do mechanizmów pochylania i rozkładania zastosowanych w krzesłach do pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13759:2012 - wersja angielska
Tytuł Meble -- Urządzenia sterujące dla mebli do siedzenia i sof z funkcją rozkładania -- Metody badań
Data publikacji 15-06-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 13759:2012 [IDT]
ICS 97.140