PN-EN 1957:2013-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Meble -- Łóżka i materace -- Metody badania w celu określenia cech funkcjonalnych i kryteriów oceny

Zakres

Ustalono metody oznaczania trwałości i twardości materacy i wszystkich typów zmontowanych łóżek mieszkaniowych z materacami (i poduchami materacowymi, gdy wchodzą w skład zespołu materaca). Norma nie dotyczy łóżek wodnych, materacy nadmuchiwanych i łóżek dziecięcych. W normie podano metodę oznaczania klasy twardości materaca lub łóżka, będącej odpowiednikiem subiektywnej oceny ludzi (patrz Załącznik A). W normie podkreślono fakt, że klasa twardości nie może być używana jako dowód komfortu i/lub jakości materaca lub kompletnego łóżka. Norma nie dotyczy starzenia się i zniszczenia spowodowanego działaniem powietrza, światła, wilgotności i temperatury. Wyniki badania odnoszą się tylko do wyrobu badanego. W przypadku, gdy zamierza się je odnieść do innych podobnych wyrobów, próbka pobrana do badań powinna być reprezentatywna dla tych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1957:2013-04 - wersja angielska
Tytuł Meble -- Łóżka i materace -- Metody badania w celu określenia cech funkcjonalnych i kryteriów oceny
Data publikacji 30-04-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 1957:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1957:2002 - wersja polska
ICS 97.140