PN-EN 13693+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe

Zakres

Określono wymagania, podstawowe kryteria właściwości użytkowych i oceny zgodności specjalnych elementów dachowych, wykonanych ze zbrojonego lub sprężonego betonu zwykłego, używanych do konstrukcji budynku, z lub bez rozdzielenia funkcji z uwzględnieniem odporności ogniowej oraz elementów dodatkowych wykonanych ze zbrojonego lub sprężonego betonu zwykłego, możliwych do stosowania z głównymi elementami dachowymi. (Zmiana Zakresu normy- paragraf 2 po UWADZE zastąpiono nowym tekstem, dodano Aneks F Elementy uzupełniające, Zmieniono Aneks ZA)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13693+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe
Data publikacji 29-10-2009
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Wprowadza EN 13693:2004+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13693:2005 - wersja angielska, PN-EN 13693:2005 - wersja niemiecka
ICS 91.100.30