PN-EN 13670:2011 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wykonywanie konstrukcji z betonu

Zakres

(1) W niniejszej Normie Europejskiej podano ogólne wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji z betonu. Zawiera wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji z betonu bezpośrednio na budowie oraz z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów z betonu. (2) W niniejszej normie dopuszczono określanie w specyfikacji wykonawczej indywidualnych wymagań odpowiednich dla poszczególnych konstrukcji. (3) Niniejszą normę stosuje się zarówno do tymczasowych, jak i trwałych konstrukcji z betonu. (4) Zaleca się uwzględnienie dodatkowych lub innych wymagań, które w razie potrzeby zaleca się podawać w specyfikacji wykonawczej, jeżeli stosuje się: a) beton lekki kruszywowy; b) inne materiały (np. włókna) lub składniki; c) technologie specjalne/projektowanie innowacyjne. (5) Niniejsza norma nie ma zastosowania do elementów z betonu, używanych tylko jako wyposażenie lub elementy pomocnicze do wykonywania robót budowlanych. (6) Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących specyfikacji, produkcji i kontroli zgodności betonu. (7) Niniejsza norma nie ma zastosowania do produkcji prefabrykowanych elementów z betonu wykonywanych zgodnie z normami wyrobu. (8) Niniejsza norma nie dotyczy aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, ani wymagań dotyczących bezpieczeństwa osób trzecich. (9) Niniejsza norma nie obejmuje problematyki działań kontraktowych ani odpowiedzialności za określone czynności. UWAGA Niniejsza norma zakłada, że wymagania uzupełniające dotyczące indywidualnych projektów, mogą być podane w specyfikacji wykonawczej, na poziomie krajowym w załączniku krajowym lub w postanowieniach ogólnych w Normach Europejskich dotyczących robót specjalnych, np. w normach dotyczących specjalnych robót geotechnicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13670:2011 - wersja polska
Tytuł Wykonywanie konstrukcji z betonu
Data publikacji 08-09-2011
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 13670:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13670:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 13670:2010 - wersja angielska
ICS 91.080.40