PN-EN 13589:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania siły rozciągania lepiszcza asfaltowego nie poddanego procesowi starzenia, poddanego procesowi starzenia, pozostałego i odzyskanego, szczególnie asfaltów modyfikowanych polimerami, z zastosowaniem duktylometru.

Otrzymany wynik badania siły rozciągania jest kryterium oceny jakości tych wyrobów.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13589:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13589:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13703:2009 - wersja polska, PN-EN 13589:2011 - wersja polska
ICS 91.100.50