PN-EN 13588:2017-11 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę pomiaru kohezji lepiszczy asfaltowych w zakresie temperatury od (+10 ºC) do (+70 ºC) i wyrażania zależności kohezji od temperatury.
W przypadku upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych oraz emulsji asfaltowych badane lepiszcze może być otrzymane konkretną metodą destylacji albo metodą odzyskiwania i/lub stabilizacji.
Metoda ta może być również stosowana do lepiszczy, które zostały poddane specjalnej procedurze starzenia.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13588:2017-11 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Data publikacji 11-10-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13588:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13588:2009 - wersja polska
ICS 93.080.20, 91.100.50