PN-EN 1354:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Zakres

Określono metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze zgodnie z EN 1520. Metoda oparta jest na próbkach badawczych (walcach lub sześcianach) pobranych ze składników prefabrykatów. Próbki wylewane osobno w formach mogą być również stosowane. Tę alternatywną procedurę opisano w załaczniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1354:2006 - wersja angielska
Tytuł Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
Data publikacji 15-05-2006
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Wprowadza EN 1354:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1354:1999 - wersja polska
ICS 91.100.30