PN-EN 13501-4:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę klasyfikacji elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu na podstawie wyników badań odporności ogniowej pozostających w zakresie stosowania odpowiednich metod badań. Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.
Wyrobami, których dotyczy niniejsza Norma Europejska są:
– przewody wentylacji oddymiającej;
– klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej;
– kurtyny dymowe;
– wentylatory oddymiające, wraz z elementami przyłączeniowymi;
– urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła.
Właściwe dokumenty zawierające odpowiednie metody badań, które zostały opracowane dla tych wyrobów, zestawiono w Rozdziale 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13501-4:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
Data publikacji 25-07-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13501-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13501-4+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50