PN-EN 13381-1:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania mającą na celu ustalanie zdolności poziomej membrany zabezpieczającej stosowanej jako bariera ognioodporna, do wpływania na odporność ogniową standardowych poziomych elementów konstrukcyjnych budynku określonych w 6.4.2.
Zaleca się przeprowadzenie badania poziomej membrany zabezpieczającej zamontowanej pod szczególnym niestandardowym stropem wg EN 1365-2.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono badanie ogniowe, określające badania przeprowadzone w sposób, zgodnie z którym pozioma membrana zabezpieczająca, łącznie z chronionym elementem konstrukcyjnym, jest wystawiona na oddziaływanie badania ogniowego, zgodnie z niżej zdefiniowanymi procedurami. Oddziaływanie ogniowe, według krzywej temperatura/czas podanej w EN-1363-1, jest stosowane od spodniej strony samej membrany.
Metoda badania przewiduje, poprzez określone opcjonalne procedury dodatkowe, zebranie danych, które mogą zostać wykorzystane jako bezpośrednie dane wejściowe do obliczeń odporności ogniowej według procesów opisanych w EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2 i EN 1995-1-2.
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również ocenę, zapewniającą uzyskanie informacji odnoszących się do analizy danych z badania oraz podano wytyczne dotyczące interpretacji wyników badania ogniowego w kategoriach kryteriów nośności ogniowej zabezpieczonego poziomego elementu konstrukcyjnego.
W szczególnych sytuacjach, tam gdzie zostało to określone w krajowych przepisach budowlanych, może być wymagane poddanie materiału zabezpieczającego oddziaływaniu krzywej tlenia. Badanie to i szczególne sytuacje, w których będzie ono stosowane szczegółowo opisano w Załączniku C.
Określono granice zakresu zastosowania wyników oceny wynikające z badania ogniowego, wraz z dopuszczalnym bezpośrednim zastosowaniem wyników w odniesieniu do różnych konstrukcji, membran i wyposażenia.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy występuje szczelina lub pustka pomiędzy poziomą membraną zabezpieczającą a konstrukcyjnym elementem budynku. W przeciwnym razie stosuje się metody badań podane odpowiednio w prEN 13381-3, EN 13381-4 lub prEN 13381-5.
Zaleca się przeprowadzanie badań bez dodatkowych materiałów palnych w pustce.
W Załączniku A sprecyzowano ocenę zachowania sufitu podczas oddziaływania pożaru seminaturalnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13381-1:2014-12 - wersja polska
Tytuł Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające
Data publikacji 21-01-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13381-1:2014 [IDT]
ICS 13.220.50