PN-EN 13036-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową

Zakres

Określono procedurę oznaczania średniej głębokości makrotekstury nawierzchni, polegającą na pomiarze obszaru pokrycia powierzchni materiałem o znanej objętości. Metoda stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do średniej głębokości makrotekstury, rozpatruje się możliwość użycia jej do oznaczania mikrotekstury nawierzchni. Technika przeznaczona jest do badań terenowych średniej głębokości makrotekstury powierzchni nawierzchni. W przypadku powiązania badania z innymi testami fizycznymi, otrzymane wyniki makrotekstury mogą być użyte do określania właściwości przeciwpoślizgowych, hałasu oraz oceny użyteczności materiałów wierzchnich lub technik ich stosowania, przy ścisłym założeniu tej samej lokalizacji prowadzonych badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13036-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową
Data publikacji 22-09-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13036-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13036-1:2005 - wersja polska
ICS 17.040.20, 93.080.10, 93.120