PN-EN 13036-4:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła

Zakres

Opisano metodę określania właściwości przeciwpoślizgowych przy użyciu urządzenia do pomiarów stacjonarnych, działającego na zasadzie wahadła. Metoda dostarcza danych o właściwościach przeciwpoślizgowych powierzchni zarówno w warunkach terenowych jak i laboratoryjnych. Technika pozwala na prowadzenie pomiarów na małych powierzchniach (około 0,01 m2), co ma znaczenie w przypadku badań na odcinkach niejednorodnych, zawierających fałdy i żłobienia lub o bardzo głębokiej teksturze (ponad 1,2 mm wg pomiaru metodą objętościową). UWAGA 1 Ponieważ badanie wykonuje się na małej powierzchni, jego wyników nie można porównywać z wynikami pochodzącymi z urządzeń mobilnych, które mierzą właściwości przeciwpoślizgowe na długich odcinkach. UWAGA 2 Dokładność pomiaru zależy od kwalifikacji operatora, dlatego test powinien być przeprowadzany przez przeszkoloną osobę zgodnie z procedurą z Załącznika 1

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13036-4:2011 - wersja angielska
Tytuł Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badań -- Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła
Data publikacji 30-11-2011
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13036-4:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13036-4:2004 - wersja angielska
ICS 17.040.20, 93.080.10