PN-EN 12828+A1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono kryteria projektowe w odniesieniu do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach z maksymalną temperaturą eksploatacyjną nie przekraczającą 105 C. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania z temperaturą eksploatacyjną powyżej 105 C można stosować inne wymagania dotyczące zabezpieczeń niż te zapisane w 4.6. Inne punkty niniejszej Normy Europejskiej stosuje się w odniesieniu do tych instalacji.

Niniejsza Norma Europejska nie zmienia norm dotyczących wyrobów ani norm dotyczących wymagań odnośnie do instalowania tych wyrobów.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy projektowania:
 instalacji dostarczających ciepło;
 instalacji rozdziału ciepła;
 instalacji emisji ciepła;
 układów regulacyjnych.

W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wymagania dotyczące projektowania zasilania w ciepło instalacji przyłączonych (takich jak ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, klimatyzacji, wentylacji), ale nie uwzględniono projektowania tych instalacji.

W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono wymagań dotyczących: instalowania, zamawiania, instrukcji obsługi, konserwacji i użytkowania wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

W niniejszej normie Europejskiej nie uwzględniono projektowania instalacji paliwowych

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12828+A1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania
Data publikacji 23-05-2014
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 12828:2012+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12828:2013-05 - wersja angielska
ICS 91.140.10