PN-EN 12602:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN
Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego, stosowanych w konstrukcjach budowlanych jako:
a) elementy konstrukcyjne:
- ścian nośnych;
- ścian oporowych;
- dachów;
- stropów;
- liniowe (belki, słupy).
b) elementy niekonstrukcyjne:
- ścian nienośnych (ściany działowe);
- osłonowe (bez zbrojenia), przewidziane do stosowania w elewacjach budynków;
- małe przepusty skrzynkowe tworzące kanały serwisowe;
- elementy ekranów akustycznych.
W zależności od typu i zamierzonego zastosowania elementów, mogą one być stosowane – poza ich funkcją nośną lub stanowiącą obudowy – do celów ochrony ogniowej, izolacji dźwiękowej i izolacji termicznej, wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Normy Europejskiej.
Elementy objęte niniejszą normą nie dotyczą oddziaływań dynamicznych, o ile nie zostaną przyjęte specjalne rozwiązania przedstawione w odpowiednich rozdziałach niniejszej Normy Europejskiej.
Termin „zbrojony” odnosi się do zbrojenia zastosowanego zarówno w celach konstrukcyjnych, jak i niekonstrukcyjnych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
- zasad stosowania elementów w konstrukcjach,
- połączeń (z wyjątkiem ich wytrzymałości i szczelności pożarowej E),
- osprzętu,
- wykończenia elementów zewnętrznych, np. płytkami licowymi.
UWAGA Elementy AAC mogą być stosowane w barierach akustycznych, o ile są projektowane zgodnie z wymaganiami EN 14388.

* wymagane pola

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12602:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego
Data publikacji 15-11-2016
Liczba stron 182
Grupa cenowa XD
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 193, Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego
Wprowadza EN 12602:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12602+A1:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 12602+A1:2013-11 - wersja polska
ICS 91.100.30