PN-B-19504:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Pustaki

Zakres

W ninijszej normie określono właściwości dotyczące pustaków stropowych, wykonanych z betonu zwykłego i z betonu lekkiego z wypełniaczami z kruszyw mineralnych oraz tworzyw popiołowych. Określono wymagania dotyczące mieszanki betonowej oraz wyrobów. Podano sposób pobierania próbek, program badań do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i metody badań sprawdzających. Ponadto podano sposób znakowania, składowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19504:2004 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Pustaki
Data publikacji 01-06-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
Zastępuje PN-B-19504:1999/Ap1:2000 - wersja polska, PN-B-19504:1999 - wersja polska
ICS 91.100.30