PN-B-19504:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-19504:2004 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Pustaki

Zakres

Normą objęto pustaki stropowe wykonane z betonu zwykłego i z betonu lekkiego z wypełniaczami z kruszyw mineralnych oraz z tworzyw popiołowych: styropopiołobetonu, popiołobetonu i piaskopopiołobetonu. Podano podział pustaków na typy i odmiany. Określono wymagania dotyczące mieszanki betonowej i wyrobów gotowych. Podano sposób pobierania próbki do badań, program badań, program badań do certyfikacji na znak bezpieczeństwa, metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-19504:1999/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19504:1999 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Pustaki
Data publikacji 23-09-1999
Data wycofania 01-06-2004
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-B-19504:2004 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-19504:1999/Ap1:2000P