PN-EN 12595:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania lepkości kinematycznej lepiszczy asfaltowych w temperaturze 60 °C i 135 °C w zakresie od 6 mm2/s do 300 000 mm2/s. Możliwe są inne wartości temperatury jeśli znane są stałe kalibracyjne. Metoda ta nie obejmuje swym zakresem emulsji asfaltowych.

UWAGA Niniejsza metoda nie obejmuje emulsji zawierających lepiszcza asfaltowe. Metoda ta może być stosowana do lepiszczy odzyskanych i/lub lepiszczy stabilizowanych otrzymanych z emulsji.

Wyniki uzyskane tą metodą mogą być użyte do obliczenia wartości lepkości dynamicznej, jeżeli znana jest gęstość badanego materiału lub może być ona oznaczona.
OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej ponosi odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka związanego z przeprowadzeniem badań, a także zastosowanie wymaganych środków kontrolnych, aby chronić wykonujących (i środowisko). Dotyczy to właściwych praktyk bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wyjaśnienia przed zastosowaniem, czy przepisy prawne mają zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12595:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości kinematycznej
Data publikacji 16-12-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 12595:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12595:2009 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50