PN-EN 12416-2+A1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 2: Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Zakres

Określono wymagania i podano zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji podzespołów urządzeń gaśniczych proszkowych, które rozładowują proszek ze zbiornika lub centralnie zgrupowanych zbiorników poprzez dysze, za pomocą gazu napędowego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12416-2+A1:2007 - wersja angielska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 2: Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Data publikacji 22-10-2007
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12416-2:2001+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12416-2:2005 - wersja polska
ICS 13.220.10