PN-EN 12355:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Skórowarki i odbłoniarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do skórowarek i odbłoniarek, gdy są one używane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach użytkowania nieprawidłowego, które dają się przewidzieć przez producenta (patrz Załącznik D).
W niniejszym dokumencie podano zagrożenia, które mogą pojawiać się podczas całego okresu użytkowania maszyn (patrz EN ISO 12100:2010, 5.4).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do skórowarek i odbłoniarek do użytku domowego, maszyn prowadzonych ręcznie oraz maszyn ustawianych na stole.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn do odgławiania ryb i filetowania, co opisano w EN 15467:2014.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do skórowarek i odbłoniarek wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12355:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Skórowarki i odbłoniarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Data publikacji 15-12-2022
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 12355:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12355+A1:2011 - wersja polska
ICS 67.260