PN-EN 1253-6:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 6: Wpusty ściekowe zasyfonowane o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50 mm

Zakres

W niniejszym dokumencie sklasyfikowano wpusty podłogowe do stosowania wewnątrz budynków, podaje wytyczne dotyczące miejsc ich instalacji oraz określa wymagania dotyczące budowy i projektowania produkowanych fabrycznie niezależnie od materiału wpustów ściekowych, ich właściwości użytkowych oraz znakowania. Obejmuje wpusty ściekowe, które są przeznaczone do stosowania w systemach odwadniania wymagających syfonu o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50 mm (określane jako wpusty podłogowe).
UWAGA Wpusty podłogowe o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50 mm nie są objęte EN 1253-1, EN 1253-7, ani EN 1253-8.
Wyroby te są przeznaczone do instalacji tylko wtedy, gdy:
- ograniczona przestrzeń nie pomieści wpustu z zamknięciem wodnym 50 mm;
- budynek nie przekracza parteru i trzech pięter powyżej;
- oprócz wpustu na tym samym podejściu (rurze przyłączeniowej) zainstalowane są co najmniej dwa urządzenia sanitarne, ale tylko jedna miska ustępowa; lub system posiada wentylację obejściową lub wentylację podejścia (patrz EN 12056-2:2000, 4.3.2 lub 4.3.4).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1253-6:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 6: Wpusty ściekowe zasyfonowane o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50 mm
Data publikacji 03-04-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1253-6:2022 [IDT]
ICS 91.140.80