PN-EN 1253-7:2023-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 7: Wpusty ściekowe zasyfonowane z zamknięciem mechanicznym

Zakres

W niniejszym dokumencie sklasyfikowano wpusty podłogowe do stosowania wewnątrz budynków, podano wytyczne dotyczące miejsc ich instalacji oraz określono wymagania dotyczące budowy i projektowania produkowanych fabrycznie niezależnie od materiału wpustów ściekowych, ich właściwości użytkowych oraz znakowania. Opisano wpusty ściekowe, które są przeznaczone do stosowania w systemach odwadniania wymagających syfonu z zamknięciem mechanicznym (określane jako wpusty podłogowe).

UWAGA Wpusty podłogowe o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50 mm nie są objęte EN 1253-1, EN 1253-7, ani EN 1253-8.
Wyroby te są przeznaczone do instalacji wtedy, gdy:
- budynek nie przekracza parteru i trzech pięter powyżej;
- rzadkie stosowanie może spowodować odparowanie zamknięcia wodnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1253-7:2023-04 - wersja angielska
Tytuł Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 7: Wpusty ściekowe zasyfonowane z zamknięciem mechanicznym
Data publikacji 03-04-2023
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1253-7:2022 [IDT]
ICS 91.140.80