PN-EN 12352:2010 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia do sterowania ruchem drogowym -- Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne

Zakres

Określono wymagania dla pojedynczych, elektrycznie zasilanych urządzeń świetlnych, zwanych światłami ostrzegawczymi i emitującymi światło ciągłe lub przerywane pojedynczej barwy, które poprzez swój kolor i położenie są stosowane dla ostrzegania, informowania lub prowadzenia użytkowników dróg. Określono wymagania dla wizualnych, strukturalnych i eksploatacyjnych parametrów urządzeń oraz odpowiednie do zastosowania metody badań. Niniejsze urządzenia są montowane na istniejących urządzeniach drogowych. Nie ma zastosowania dla urządzeń świetlnych, które przenoszą wiadomości innymi metodami (np. znaki zmiennej treści), które przekazują polecenia obligatoryjne (np. drogowa sygnalizacja świetlna) lub które są ujęte w przepisach dotyczących oświetlenia pojazdów. Nie uwzględniono obciążeń poziomych, ponieważ to właśnie zamocowanie, na którym są instalowane urządzenia i którego nie obejmuje niniejsza Norma Europejska musi przenieść działające obciążenia poziome

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12352:2010 - wersja polska
Tytuł Urządzenia do sterowania ruchem drogowym -- Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne
Data publikacji 19-05-2010
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12352:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12352:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 12352:2006 - wersja angielska
ICS 93.080.30