PN-EN 12352:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12352:2010 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia kontroli ruchu -- Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia świetlne

Zakres

Określono wymagania dotyczące elektrycznych urządzeń świetlnych tzw. świateł ostrzegawczych, emitujących ciągłe lub regularnie przerywane światło jednego koloru, używanych do ostrzegania, informowania oraz kierowania użytkowników dróg. Podano wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, budowy, działanie oraz związane metody badań. Norma nie dotyczy urządzeń, które przekazują informacje w sposób dodatkowy (np. znaki o zmiennej treści) lub przekazują obowiązkowe postępowanie (np. światła sygnalizacji ulicznej) lub objętych przepisami dotyczącymi oświetlenia środków lokomocji

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12352:2006 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia kontroli ruchu -- Ostrzegające i zabezpieczające urządzenia świetlne
Data publikacji 31-07-2006
Data wycofania 19-05-2010
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12352:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12352:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 12352:2010 - wersja polska