PN-EN 12206-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania i odpowiednie metody badań powłok organicznych otrzymanych z farb proszkowych, nanoszonych na półprodukty, blachę i wstępnie uformowane części z aluminium i stopów aluminium przeznaczone dla budownictwa. Opisano również:

a) obróbkę wstępną podłoża przed malowaniem;

b) farbę proszkową;

c) metodę nakładania;

d) produkt końcowy.

W niniejszym dokumencie każda z tych pozycji traktowana jest osobno, w związku z tym każda
z zainteresowanych stron może zapewnić zgodność odpowiednio ze swoim zakresem odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIE – Opisane w niniejszej normie procedury są przeznaczone do przeprowadzenia przez odpowiednio wyszkolony i/lub nadzorowany personel. W przypadku nieprzestrzegania właściwych środków ostrożności materiały i procedury zastosowane w niniejszej metodzie mogą być szkodliwe dla zdrowia. W tekście zwrócono uwagę na specjalne niebezpieczeństwa. Niniejszy dokument dotyczy tylko technicznej przydatności i nie zwalnia użytkownika ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12206-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych
Data publikacji 11-10-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 12206-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12206-1:2005 - wersja polska
ICS 87.040