PN-EN 13438:2013-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania użytkowe dla organicznych farb proszkowych i organicznych powłok z farb proszkowych nałożonych na gotowe przedmioty (wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej) do celów konstrukcyjnych. Ocynkowanymi zanurzeniowo wyrobami stalowymi mogą być przedmioty, które zostały ocynkowane zanurzeniowo w partiach (ocynkowane zanurzeniowo po wytworzeniu) lub przedmioty z ocynkowanej zanurzeniowo w sposób ciągły blachy poddanej następnie dalszej obróbce. W niniejszej normie nie określono żadnych wymagań do spełnienia dla samego procesu malowania farbą proszkową. Podano wytyczne dotyczące czyszczenia i obróbki wstępnej ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych przed wymalowaniem farbą proszkową. Niniejsza norma nie dotyczy przedmiotów z powłok cynk-aluminium lub aluminium-cynk, jak i drutu ocynkowanego zanurzeniowo w sposób ciągły. Niniejsza norma nie dotyczy organicznych farb proszkowych i organicznych powłok z farb proszkowych nałożonych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej (tj. wyrobów pokrytych systemem duplex) dla których istnieją specyficzne normy i które mogą zawierać dodatkowe wymagania lub wymagania, które są inne od tych podanych w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13438:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Organiczne powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych zanurzeniowo lub szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych
Data publikacji 18-10-2013
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 13438:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13438:2006 - wersja polska
ICS 25.220.60