PN-EN 15773:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15773:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej (systemy duplex) -- Specyfikacje, zalecenia i wskazówki

Zakres

Określono uzgodnienia, które powinny być dokonane między klientem, wykonawcą ocynkowania zanurzeniowego/szerardyzacji, dostawcą chemikaliów i wykonawcą obróbki wstępnej i systemu powłokowego z organicznej farby proszkowej (jeśli nie są oni jedni i ci sami). Określono również jakość wyrobów ze stali ocynkowanej lub szerardyzowanej, na które będą nakładane organiczne farby proszkowe oraz jakość wstępnej obróbki i organicznych farb proszkowych przeznaczonych do nakładania na wyroby ocynkowane lub szerardyzowane. Niniejszą normę stosuje się do nakładania zanurzeniowych powłok cynkowych, szerardyzowanych i z organicznych farb proszkowych, na wyroby składające się ze stali lub wykonane ze stali, w kontrolowanych procesach przemysłowych. Niniejsza norma może być również użyteczna w przypadku dostawy innych organicznych systemów powłokowych (z wyjątkiem systemów z farb ciekłych)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15773:2009 - wersja polska
Tytuł Przemysłowe nakładanie organicznych farb proszkowych na wyroby ze stali ocynkowanej zanurzeniowo lub szerardyzowanej (systemy duplex) -- Specyfikacje, zalecenia i wskazówki
Data publikacji 31-12-2009
Data wycofania 22-02-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 15773:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15773:2009 - wersja angielska
ICS 25.220.99
Zastąpiona przez PN-EN 15773:2018-02 - wersja angielska