PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

Zakres

W niniejszej normie określono właściwości urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów) przeznaczonych do zastosowania w obiektach budowlanych jako część systemu mechanicznej wentylacji pożarowej.
W normie przedstawiono metody badań i oceny właściwości urządzeń oraz kryteria oceny wyników badań.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje następujące urządzenia:
a) wentylatory oddymiające;
b) wentylatory strumieniowe stosowane do kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepła.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-3:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12101-3:2004 - wersja polska, PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20, 23.120