PN-EN ISO 13350:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wentylatory -- Badanie właściwości użytkowych wentylatorów strumieniowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono techniczne charakterystyki, które są niezbędne do opisu wszystkich wielkości właściwości użytkowych wentylatorów strumieniowych zdefiniowanych w normie ISO 13349. Nie uwzględniono wentylatorów zaprojektowanych do współpracy z kanałami jak również wentylatorów zaprojektowanych do cyrkulacji powietrza, tzn. wentylatorów sufitowych oraz stołowych.

Procedury badań opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej odnoszą się do warunków laboratoryjnych. Nie uwzględniono pomiaru właściwości użytkowych w warunkach in-situ.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13350:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Wentylatory -- Badanie właściwości użytkowych wentylatorów strumieniowych
Data publikacji 24-11-2015
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN ISO 13350:2015 [IDT], ISO 13350:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13350:2009 - wersja polska
ICS 23.120