PN-EN 1052-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Metody badań murów -- Część 4: Określenie wytrzymałości na ścinanie muru z warstwą izolacji przeciwwodnej

Zakres

Określono sposób wyznaczania wytrzymałości muru na ścinanie w płaszczyźnie spoin wspornych, z dwoma poziomymi spoinami z warstwami izolacji przeciwwodnej, przy jednoczesnym przyłożeniu obciążenia w kierunku prostopadłym do spoin wspornych

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1052-4:2002 - wersja polska
Tytuł Metody badań murów -- Część 4: Określenie wytrzymałości na ścinanie muru z warstwą izolacji przeciwwodnej
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 1052-4:2000 [IDT]
ICS 91.080.30