PN-EN 10305-4:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy rur stalowych bez szwu ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym, stosowanych na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne.
Rury zgodne z niniejszym dokumentem charakteryzują się dotrzymaniem precyzyjnie określonych tolerancji wymiarów i określonej maksymalnej chropowatości powierzchni.
Dopuszczalne szybkości zmian ciśnienia i górnych temperatur są stosowane na odpowiedzialność klienta zgodnie ze sztuką i z zastosowaniem współczynników bezpieczeństwa podanych w odpowiednich regulacjach, przepisach lub normach. Wymagania dotyczące udarności w zakresie niskich temperatur podano dla 0 °C.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10305-4:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
Data publikacji 16-06-2016
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-4:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10305-4:2011 - wersja polska, PN-EN 10305-4:2011 - wersja angielska
ICS 77.140.75