PN-EN 10305-4:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10305-4:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy rur stalowych bez szwu ciągnionych na zimno o przekroju okrągłym stosowanych na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne z określoną średnicą zewnętrzną D < lub = 80 mm. Rury te charakteryzują się dotrzymaniem precyzyjnie określonych tolerancji wymiarów i określonej chropowatości powierzchni. Określono klasyfikację i oznaczenie, wymagania dotyczące składu chemicznego, własności mechanicznych i wymiarów, pobierania próbek oraz metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10305-4:2011 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
Data publikacji 11-03-2011
Data wycofania 16-06-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10305-4:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10305-4:2005 - wersja polska
ICS 77.140.75
Zastąpiona przez PN-EN 10305-4:2016-06 - wersja polska, PN-EN 10305-4:2016-06 - wersja angielska