PN-EN 10250-2:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dostawy odkuwek swobodnie kutych, prętów kutych oraz wyrobów wstępnie kutych i wykończanych w walcowniach pierścieni, wytwarzanych ze stali niestopowych jakościowych i specjalnych, i dostarczanych w stanie normalizowanym, normalizowanym i odpuszczonym, hartowanym i odpuszczonym lub wyżarzonym.
Większość stali wymienionych w niniejszym dokumencie o własnościach w stanie hartowanym i odpuszczonym i grubości do 160 mm, jest identyczna ze stalami określonymi w EN ISO 683-1 i EN ISO 683-2, i obszerniejsze informacje o ich twardości i własnościach technologicznych podano w tychże normach.
Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano EN 10021.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10250-2:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Odkuwki stalowe swobodnie kute do ogólnych zastosowań technicznych -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne
Data publikacji 25-08-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10250-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10250-2:2001 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.140.45