PN-EN 10250-2:2001 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne

Zakres

W normie podano ogólne warunki techniczne dostawy odkuwek swobodnie kutych, prętów kutych oraz wyrobów wstępnie kutych i wykańczanych w walcowniach pierścieni, wytwarzanych ze stali niestopowych jakościowych i specjalnych, dostarczanych w stanie normalizowanym, normalizowanym i odpuszczonym oraz hartowanym i odpuszczonym i wyżarzonym. Ustalono wymagania dotyczące składu chemicznego stali i odkuwek oraz podano własności mechaniczne dla danego stanu dostawy

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10250-2:2001 - wersja polska
Tytuł Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne
Data publikacji 13-12-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10250-2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-H-94004:1984 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.140.20