PN-EN 10250-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10250-4:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję

Zakres

W normie podano ogólne warunki techniczne dostawy odkuwek swobodnie kutych, prętów kutych oraz wyrobów wstępnie kutych i wykańczanych w walcowniach pierścieni, wytwarzanych ze stali nierdzewnych o strukturze ferrytycznej, martenzytycznej, austenitycznej i austenityczno-ferrytycznej. Ustalono wymagania dotyczące składu chemicznego stali i odkuwek oraz podano własności mechaniczne

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10250-4:2001 - wersja polska
Tytuł Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 08-10-2021
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10250-4:1999 [IDT]
Zastępuje PN-H-94004:1984 - wersja polska
ICS 77.140.85, 77.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 10250-4:2021-10 - wersja angielska